ಮುಚ್ಚಿ

ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ

  • ಗ್ರಾಮೀಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಸೈಟ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

  • ಹೊಬ್ಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡಾ ಕಚೆರಿಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನಗಳನ್ನು ಇಜಾನ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಯುನಿಟ್ (ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ / ಸಿ.ಸಿ.ಸಿ.) ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಜನನಗಳು, ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನ್ಮಗಳು ಇಜಾನ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿವೆ.
  •  ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ಸ್ (ವಿಲೇಜ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ.

  • ಜನನ / ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಕಲುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಡ ಕಚೆರಿಯ ಡಾಟಾಎಂಟ್ರಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಭೇಟಿ: http://crsorgi.gov.in/web/index.php/auth/login

ಅಟಾಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು (ನಾಡಕಚೇರಿ)

ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ
ಸ್ಥಳ : ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ | ನಗರ : ಕೋಲಾರ