ಮುಚ್ಚಿ

.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ನಗರವು  ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪೂರ್ವ-ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಲೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ, ಕೋಲಾರವನ್ನು ಕೋಲಾಹಲ, ಕುವಾಲಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೋಲಾಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೋಲಾರವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಪುರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೋಲಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. >> ಇತಿಹಾಸ

Akram Pasha IAS.
ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ