ಮುಚ್ಚಿ

ಫಾರ್ಮ್ 6 ಎ – ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ

ಫಾರ್ಮ್ 6 ಎ – ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 6 ಎ – ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (109 KB)