ಮುಚ್ಚಿ

ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

  1. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು
  2. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮೂಲಕ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ.
  3. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆದಾಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.
  4. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೆಸುವುದು.
  5. ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,
ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವೆಗಳು,
ಪಾಲಸಂದ್ರ ಲೇಔಟ್,
ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ,
 ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿ  ಡಿಪೋ ಬಳಿ  ಕೋಲಾರ,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08152 – 240397