ಚುನಾವಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ,ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಸರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು-2019ರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಳಿಸಿರುವ ನೋಡಲ್ ಅದಿಕಾರಿಗಳು

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ – 2019 – ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ – 2019 – ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಸಾರಾಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಮತಗಟ್ಟೆ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ

144 – ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ

145 – ಮುಳಬಾಗಿಲು

146 – ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್

147 – ಬಂಗಾರಪೇಟೆ

148 – ಕೋಲಾರ

149 – ಮಾಲೂರು

ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು

ಜಿಲ್ಲಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ. 08152-243668

ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

2019 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ