ಮುಚ್ಚಿ

ಎಂ ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ

ಇಮೇಲ್ : ceo_zp_klr[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ
ದೂರವಾಣಿ : 08152-240649
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1234