ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ್ ರಾಜ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ dcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com 08152-243666 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ. ಸಿ. ವಿ. ಸ್ನೇಹ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ deo[dot]kolar[at]gmail[dot]com 08152-243505 ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ . ಯುಕೇಶ್ ಕುಮರ್ ಎಸ್ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ ceo_zp_klr[at]nic[dot]in 08152-240649 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ. ಆನಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೀನಾ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕೋಲಾರ ackolar07[at]gmail[dot]com 08152-222057 ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಿ ದೇವರಾಜ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ spklr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08152-243060 ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಡಾ. ಕೆ. ಧರಣಿ ದೇವಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆಜಿಎಫ್ spkgf[at]ksp[dot]gov[dot]in 08153-274291 ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ಕೆಜಿಎಫ್
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು mojini[dot]ddkolar[at]gmail[dot]com 08152-243568 ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ adtoklr[at]gmail[dot]com 08152-243514 ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ eerdwsd[dot]klr[at]gmail[dot]com 9448279019 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೋಲಾರ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ eekgfdvn[dot]work[at]gmail[dot]com 9448279020 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಬೆ ವಿ ಕಂ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್