ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ spklr[at]ksp[dot]gov[dot]in 08152-243060
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ dsbkgf[at]ksp[dot]gov[dot]in 08153-274292
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೋಲಾರ ackolar07[at]gmail[dot]com 08152-222057
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರ dcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com 08152-243666 Sample Address
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ dcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com 08152-222771 Sample Address
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ ceo_zp_klr[at]nic[dot]in 08152-240649 Sample Address