ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು
  • ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು
  • ವಿದ್ಯುತ್
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು
  • ಪುರಸಭೆಗಳು
  • ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
  • ಅಂಚೆ
  • ಶಾಲೆಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ಐ ಟಿ ಒ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ, ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ,ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ

ಸಿ ಬೈರೆಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಸಿ ಬೈರೆಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೋಲಾರ-ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ, ನಗರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ,ಕೋಲಾರ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ವೃತ್ತ, ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಕೋಲಾರ ನಗರಸಭೆ

ನಗರಸಭೆ ಕೋಲಾರ,ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹಿಂಭಾಗ,ಕೋಲಾರ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ) ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಎನ್ ಆರ್ ಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ - 563101

ಅಂಚೆ

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆವರಣ, ಕೋಲಾರ - 563101

ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕೋಲಾರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಕಾಲೇಜು, ಗೌರಿಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ, ಕೋಲಾರ - 563101

ಶಾಲೆಗಳು

ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ

ತಮಕ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ