ಮುಚ್ಚಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ - 563103

Pincode: 563103

ಸಿ ಬೈರೆಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಸಿ ಬೈರೆಗೌಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕೋಲಾರ - 563101

Pincode: 563101

ವಿದ್ಯುತ್

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ , ಕೋಲಾರ - 563101

Pincode: 563101

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ - 563101

Pincode: 563101

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್

ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ - 563103

Pincode: 563103

ಪುರಸಭೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು

ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ) ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್

ಜೈ ಭಾರತ್ ಕಿವುಡ ಮಕ್ಕಳ (ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ) ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ,ಎನ್ ಆರ್ ಶಾಲೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ - 563101

Pincode: 563101

ಅಂಚೆ

ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕೋಲಾರ

ಹೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಕೋಲಾರ - 563101

Pincode: 563101

ಶಾಲೆಗಳು

ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ

ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಶಾಲೆ, ತಮಕ, ಕೋಲಾರ - 563103

Pincode: 563103