ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2000-01 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರುನಲ್ಲಿವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಕೋಪಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ನಮನಾದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಎಟಿಐ ಮೈಸೂರು Director General ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಣ ಕೇಂದ್ರ (CDM) ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ, ನಾಗರಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ಸಂಚಾಲಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ / ವಸತಿ / ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರು. ಅತಿಥಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಖಾಸಗಿ / ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವಾರು  ಏಜೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ತರಬೇತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Kolar-DDMP-Draft 2019-20

DM-act-2005

SDRF-NDRF-Norms-8-April-2015