ಮುಚ್ಚಿ

ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
1 ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ್ ಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು uddminkar@gmail.com
2 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 08152-224545 kolarmpmuniswamy.s@gmail.com
3 ಶ್ರೀ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಳಬಾಗಲು nagesh.hmsw@gmail.com
4  ಶ್ರೀ ಜಿ ಕೆ ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ  ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ reddygkvenkatashiva@gmail.com
5 ಶ್ರೀ ಕೋತೂರು ಮಂಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕೋಲಾರ kgmmla199@gmail.com
6 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ ಎಂ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ seenufdakgf@gmail.com
7 ಶ್ರೀ ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಮಾಲೂರು malurmlakyng@gmail.com
8 ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾ. ರೂಪಕಲಾ ಎಂ.ಶಶಿಧರ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಕೆಜಿಎಫ್ roopa774@gmail.com
9 ಶ್ರೀ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು Naseerahmed.ckmh@gmail.com
10 ಶ್ರೀ ಡಾ.ವೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು yanmlc@hotmail.com
11 ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಲ್ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು mlanilkumarpvh@gmail.com
12 ಶ್ರೀ ಇಂಚರ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು grajmlc@gmail.com
13 ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದ ಎಂ ಗೌಡ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು chidanandamgowda@gmail.com
14 ಶ್ರೀ ಟಿ ಚಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ctnmlc2022@gmail.com