ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ dcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ 08152-243666
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪದ್ಮ ಬಸವಂತಪ್ಪ ., ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರ ceo_zp_klr[at]nic[dot]in ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ 08152-240649
ಶ್ರೀ ಎಂ ನಾರಾಯಣ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರ spklr[at]ksp[dot]gov[dot]in ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ 08152-243060
ಶ್ರೀ. ಕೆ ಎಂ ಶಾಂತರಾಜು. ಐಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೆಜಿಎಫ್ spkgf[at]ksp[dot]gov[dot]in ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಕಚೇರಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ 9480802701
ಶ್ರೀ. ಶಂಕರ ವಣಿಕ್ಯಾಳ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರ deo[dot]kolar[at]gmail[dot]com ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ 08152-243505
ಶ್ರೀಮತಿ. ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಚ್ ಎಸ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕೋಲಾರ ackolar07[at]gmail[dot]com ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ 08152-222057