ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಇರಿಸುವಲ್ಲಿ ವೇಗವರ್ಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ – ಎಸ್ 17, ಹೊಸ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೂರವಾಣಿ-08152-227914

ಅಂತರಗಂಗೆ
ಸೀತಿ ಬೆಟ್ಟ
ಹನುಮಾನ್ ದೇವಾಲಯ
ಕುರುಡುಮಲೆ
ಕೋಟಿಲಿಂಗ
ಕೋಲಾರ ನಗರ
ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ
ಬಂಗಾರು ತಿರುಪತಿ