ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಫಾರ್ಮ್ 7 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (77 KB)
ಫಾರ್ಮ್ 8 – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (99 KB)
ಫಾರ್ಮ್ 8 ಎ – ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (77 KB)
ಫಾರ್ಮ್ 6 ಎ – ಸಾಗರೋತ್ತರ ಮತದಾರರಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ 01/08/2018 ನೋಟ (109 KB)
ಫಾರ್ಮ್ 6 – ರೋಲ್ ಕರಡು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ (ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ) 01/08/2018 ನೋಟ (87 KB)