ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ ವಿಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕdmkolardbcdc[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ08152-243566
ಶ್ರೀ. ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಂತರ್ಜಲ, ಕೋಲಾರ08152-222631
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ)eekgfdvn[dot]work[at]gmail[dot]comಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ವಿ), ಕೋಲಾರ
ಡಾ ಎಸ್ ಎನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಕೋಲಾರdskolar[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರು, ಎಸ್ಎನ್ಆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕೋಲಾರ08152-222035
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕಮಲಾಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ಶ್ರೀ. ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಲು
ಶ್ರೀ. ಎಂ ನವೀನ್ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮಾಲೂರು
ಶ್ರೀ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಐ/ಸಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಬಂಗಾರಪೇಟೆ
ಶ್ರೀ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಕೋಲಾರ
ಶ್ರೀ. ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವೆ, ಕೋಲಾರ