ಮುಚ್ಚಿ

ಲೋಕಸಭಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ-2019

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ (SC) PC
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳ ಮಾಹಿತಿ
ಸಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ Click here
ದನಮಟ್ನಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ Click here
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಬಾಬು.ವಿ.ಎಂ Click here
ಜಿ.ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ Click here
ಜಯಪ್ರಸಾದ್.ಎಂ.ಜಿ Click here
ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ Click here
ರಾಜ್ ಕುಮಾರಶನ್. ಎಲ್ Click here
ಮೇಡಿಹಾಳ ಛಲವಾದಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ Click here
ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ.ಎಂ.ಬಿ Click here
ಎನ್.ಸಿ.ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ Click here
ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ.ಪಿ
ರಾಮಾಂಜಿ.ಆರ್ Click here
ಎಸ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ Click here
ಸರ್ವೇಶ ಎನ್.ಎಂ. Click here