ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಲಾರdcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com08152-243666
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರdcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]com08152-222771
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರceo_zp_klr[at]nic[dot]in08152-240649
ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೋಲಾರackolar07[at]gmail[dot]com08152-222057
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರspklr[at]ksp[dot]gov[dot]in08152-243060
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್dsbkgf[at]ksp[dot]gov[dot]in08153-274292