ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ

ಗುರಿ:

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಜೀವನಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:

  • ವ್ಯವಸಾಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹೈ-ಟೆಕ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಡ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಆರ್ಎಸ್ಕೆ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು

ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:

ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,
ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್,
ಕೋಲಾರ್.
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08152-222121