ಮುಚ್ಚಿ

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದ ವೆಚ್ಚದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್: ಕರ್ನಾಟಕ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ 2023

ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 144-ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 07-05-2023 ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2023  ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ಕೆ.ಆರ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ Download Download Download Download   Download   Download   Download
2 G.K.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)  Download Download Download Download Download   Download   Download
3 ವೈ ವಿ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
4 ಗುಂಜೂರು ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
5 KRS ಆನಂದ ಜಿ.ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
6 ಎನ್.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
7 ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
8 ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
9 ಟಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 145-ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 07-05-2023  ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2023 ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ವಿ.ಆದಿನಾರಾಯಣ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ Download Download Download Download Download   Download   Download
2 ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ)  Download Download Download Download Download   Download   Download
3 ಡಾ|| ಸಂಗಸಂದ್ರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
4 ಕೆ.ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ [ಶೀಗೇಹಳ್ಳಿ ಸುಂದರ್] ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
5 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ (ಪಾರ್ಟಿ) ಸಫಾರಿ ಆನಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
6 ಮಿಲಟರಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ವಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದರ್ಶ ಸೇನಾ Download Download Download Download Download   Download   Download  
7 ಡಾ|| ಜಿ.ಎಂ.ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
8 ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು ಆರ್ ಗೋವಿಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
9 ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
10 ಜಿ.ಸಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download   Download Download Download Download   Download   Download
11 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ (ವಕೀಲರು) ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download   Download Download Download Download   Download   Download  
12 ಆರ್.ಶ್ರೀಧರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download   Download Download Download Download   Download   Download  
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 146-ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 07-05-2023  ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2023 ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ಅಶ್ವಿನಿ ಸಂಪಂಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
2 ಕೋದಂಡ. ಆರ್‌ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ  Download   Download Download Download Download   Download   Download  
3 ಗಗ್ಗನ ಸುಕನ್ಯ. R ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
4 ತಂಗರಾಜ್. ಪಿ ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) Download Download Download Download Download   Download   Download  
5 ಡಾ. ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು. ವಿ.ಎಂ. ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) Download Download Download Download Download   Download   Download  
6 ರೂಪಕಲಾ. ಎಂ. ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ Download Download Download Download Download   Download   Download  
7 ಜೋತಿ ಬಾಸ್. ಆರ್‌ ಕಮ್ಯೂನಿಷ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ Download Download Download Download Download   Download   Download  
8 ಎಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ Download Download Download Download Download   Download   Download  
9 ವಿ. ಕಲಾವತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
10 ಡಾ. ಜೋಶ್ವ  ಎಂ ಇ ರಾಜನ್‌ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download   Download Download Download Download   Download   Download  
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 147-ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 07-05-2023  ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2023 ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
2 ಎಸ್. ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ಕೆ .ಎಂ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ Download Download Download Download Download   Download   Download  
3 ಕೆ.ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
4 ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) Download Download Download Download Download   Download   Download  
5 ಹರಿಕೃಷ್ಣ ರಾಮಪ್ಪ  ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
6 ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್ ರಾಜು ಎಂ ಪಾಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
7 ಜ್ಯೋತೀಶ ಕೋಲಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
8 ಎಸ್. ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ. ವಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download  
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 148-ಕೋಲಾರ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 06-05-2023  ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ 08-06-2023 ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ಜಮೀಲ್ ಅಹಮದ್ .ಎನ್ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
2 ಕೊತ್ತೂರು.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್  Download   Download Download Download Download   Download   Download
3 ಆರ್ .ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
4 ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೀನಾಥ್  ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) Download Download Download Download Download   Download   Download
5 ಎಸ್.ಬಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
6 ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್.ಇಂದಿರಾ ರೆಡ್ಡಿ .ಎ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
7 ಸಿ. ತಮ್ಮಪ್ಪ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
8 ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬದರಿನಾರಾಯಣ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಅಠವಲೆ) Download Download Download Download Download   Download   Download
9 ಅರವಿಂದ್ .ಜಿ.ಆರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
10 ಕೆ.ಎಸ್. ಆರೀಫ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
11 ಅಂಜದ್ ಪಾಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download   Download Download Download Download   Download   Download
12 ದೇವಕುಮಾರ್. ಹೆಚ್.ಎ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download Download Download Download Download   Download   Download
13 ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download   Download Download Download Download   Download   Download
14 ಬೈರೆಡ್ಡಿ .ಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download   Download Download Download Download   Download   Download
15 ಡಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download   Download Download Download Download   Download   Download
16 ಎಂ. ರಮೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
17 ಜಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download Download Download Download Download   Download   Download
18 S. ಸತೀಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download Download Download Download Download   Download   Download
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು 149-ಮಾಲೂರು
ಕ್ರ.ಸಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 02-05-2023 03-05-2023 07-05-2023  ಅಂತಿಮ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾ ವರದಿ ದಿನಾಂಕ          08-06-2023 ಭಾಗ I- IV ಶೆಡ್ಯೂಲ್ I – XI DEO SCRUTINY REPORT
1 ಕೆ.ವೈ.ನಂಜೇಗೌಡ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ Download Download Download Download Download   Download   Download
2 ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ  Download   Download Download Download Download   Download   Download
3 ವಡಗನಹಳ್ಳಿ N.ರಮೇಶ್ ಬಹುಜನ್ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
4 ರವಿಶಂಕರ್.M ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
5 G.E.ರಾಮೇಗೌಡ ಜನತಾ ದಳ(ಜಾತ್ಯಾತೀತ) Download Download Download Download Download   Download   Download
6 K.R.S ಮಹೇಶ್ ಎ.ವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
7 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ.ಬಿ.ಜಿ ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
8 ಜಯಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
9 ಎನ್.ದೇವಾನಂದ ಬಾಬು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
10 ಕೆ.ನಾಗೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download  Download Download Download Download   Download   Download
11 ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download Download Download Download Download   Download   Download
12 ಎಚ್. ಆರ್. ರಾಮೇಗೌಡ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
13 ಎಂ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ  Download Download Download Download Download   Download   Download
14 ಹೂಡಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download
15 ಸುರೇಶ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ Download Download Download Download Download   Download   Download