ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ಇಲಕಿಯಾ ಕರುಣಾಕರನ್ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್

ಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್

ಇಮೇಲ್ : dsbkgf[at]ksp[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್
ದೂರವಾಣಿ : 08153-274292