ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ
ಶ್ರೀ. ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರdcoffice[dot]klr[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-243666
ಶ್ರೀಮತಿ. ಪುಷ್ಪಲತ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೋಲಾರdeo[dot]kolar[at]gmail[dot]comಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ, ಮುಳಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-222711
ಶ್ರೀ. ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ, ಐ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೋಲಾರceo_zp_klr[at]nic[dot]inಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಕೋಲಾರ08152-240649
ಶ್ರೀ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್, ಕೋಲಾರackolar07[at]gmail[dot]comಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ, ಕೋಲಾರ08152-222057
ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಕೋಲಾರspklr[at]ksp[dot]gov[dot]inಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎದುರು, ಟಮಕ, ಕೋಲಾರ08152-243060
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಜಿತ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು , ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್dsbkgf[at]ksp[dot]gov[dot]inಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಫ್08153-274292